• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Försäkring

Forshaga kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den gäller för barn, elever och ungdomar i kommunen dygnet runt.

Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vårt försäkringsbolag är Folksam. Du kan anmäla en skada direkt på försäkringsbolagets webbplats, länk till höger. All information du behöver finns på Folksams webbplats.

Elever som går i gymnasiet i Karlstad är inte medförsäkrade i denna försäkring. De är försäkrade i Karlstads kommun.

Informationsägare: Kerstin Björklund, barn- och utbildningschef
Sidan uppdaterad:
2015-08-24 09.28
Vy över sjö
Informationsägare: Kerstin Björklund, barn- och utbildningschef

Sidan uppdaterad:

2015-08-24 09.28

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00