• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Yrkeshögskoleutbildning

Behandlingsassistent psykosocialt arbete


Vi har två yrkeshögskoleutbildningar i Forshaga kommuns regi.

Behandlingsassistent psykosocialt arbete
400 Yh-poäng


Examen

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Studieform

Närundervisning heltid

Om utbildningen

Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks- eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former. 

Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad och efter utbildningen är studerande attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund.

Antagningskrav


För mer information om antagningskraven klicka här


Behandlingsassistent psykosocialt arbete
200 Yh-poäng


Examen

Yrkeshögskoleexamen

Studieform

Nätbaserad distans heltid

Om utbildningen

Utbildningen är initierad av arbetslivet utifrån ökade kompetensförsörjningsbehov, behov av rekrytering över tid och höjda krav vid anställning och vidareutbildning.  Utbildningen bygger på att den studerande redan har arbetslivserfarenhet och en praktisk yrkesmässig bas inom psykosocialt arbete med individer/grupper med psykosocial problematik. 

Som särskilda förkunskaper ställs krav om minst fyra års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete.

Efter studierna

Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad, och efter utbildningen är studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet. Branschen som helhet har också ett behov av att anställa fler män med adekvat utbildning samt personal med mångkulturell bakgrund.

Antagningskrav

För mer information om antagningskraven klicka här


Informationsägare: Torbjörn Falk
Sidan uppdaterad:
2014-10-23 09.17

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00