Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Planerar du att bygga altan, uteplats, pool, sätta upp ett skärmtak eller glasa in? Då kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Altan och uteplats

Du får bygga ett altangolv utan att söka bygglov, om det är max 1,2 meter över marken.

Bygglov krävs om golvet byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om din altan påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Skärmtak, inglasning och uterum

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett skärmtak över ditt altangolv, uteplats, balkong eller entré utan bygglov om taket inte är större än 15 kvadratmeter och inte sträcker sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Att sätta väggar och glaspartier under ett skärmtak kräver dock alltid bygglov, även om skärmtaket från början var bygglovsbefriat.

Pool

Du behöver oftast inte bygglov för att bygga en pool. Poolen kan dock, beroende på hur den är utformad, anses vara något annat och då kräva bygglov. Det kan tex. vara om du bygger ett tak över poolen, en altan eller ett plank runt poolen. Ändrar du markens höjdnivå kan du behöva söka marklov. En anmälan kan krävas om du ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tänk också på att det finns bestämmelser för skydd mot drunkning i Boverkets byggregler.

Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med miljö- och byggförvaltningen och diskuterar om det krävs bygglov i just ditt fall. Du hittar också mer information om vad som gäller för poolbygge på Boverkets hemsida.

Hur går det till?

När du söker bygglov för exempelvis en inglasad altan så kontrollerar först handläggaren om ditt ärende är komplett med alla handlingar som behövs. Fattas det något begärs kompletteringar in. Kommunen har tio veckor på sig att besluta från det att ansökan är komplett. Vanligtvis går det fortare än så om alla handlingar finns med från början och åtgärden är planenlig, men tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du har tänkt att bygga då det periodvis kan vara lång kö, speciellt innan sommaren.

En komplett ansökan för en inglasad altan eller ett uterum behöver innehålla:

- Ansökan om bygglov med underskrift, alternativt en anmälan, om ditt bygge är max 15 kvm.
- Fasadritningar sett från samtliga väderstreck där byggnationen visas.
- Situationsplan (en tomtkarta där man ser uppifrån vad du har tänkt att bygga med angivna mått)
- Grannemedgivande (om byggnaden ligger närmre tomtgräns än 4,5 meter).
- Förslag till kontrollplan, alternativt anmälan av kontrollansvarig om tillbyggnaden är mer än 30 kvadratmeter stor.

Handläggaren kontrollerar om din åtgärd är i enlighet med detaljplan för ditt område eller enligt gällande områdesbestämmelser. Är den det så kan bygglov beviljas. I undantagsfall kan bygglov med liten avvikelse från detaljplan beviljas. Bedömning görs i varje enskilt ärende.

I vissa fall har handläggaren fått befogenhet från nämnden att själv besluta om bygglov. Om inte måste ärendet beslutas av politikerna i miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden sammanträder en gång per månad, dock ej i juli månad.

När du har fått ditt beslut om bygglov och ett startbesked får du börja bygga. För att få ta ditt bygge i bruk måste du skicka in din kontrollplan med underskrift som intygar att allt är uppfyllt enligt ansökan och får då ett slutbesked.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov varierar beroende på handläggningstid, om åtgärden avviker från detaljplan m.m. En altan med skärmtak eller ett inglasat uterum som är max 30 kvm och i enlighet med detaljplan kostar 4 235 kronor (2018 års index).

Fler exempel på avgifter hittar du under rubriken "Avgifter, taxor".

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00