Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kontrollplan

Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för den bygg- eller rivningsåtgärd som ska göras. Om en kontrollansvarig behövs i ärendet bör byggherren ta hjälp av denna när kontrollplanen upprättas och presenteras.

I kontrollplanen ska följande uppgifter finnas:

  • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
  • Vem som ska göra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggförvaltningen
  • Vilka arbetsplatsbesök som miljö- och byggförvaltningen bör göra och när besöken bör ske
  • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand 
  • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.

Man granskar kontrollplanen på det tekniska samrådet. Miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna kontrollplanen och lämna startbesked.

I enklare ärenden behövs ingen kontrollansvarig och då har man heller inget tekniskt samråd. Istället lämnar du in ett förslag på kontrollplan redan med din bygglovsansökan. Kontrollplanen fungerar som ett dokument med kontrollpunkter som du ska använda under byggets gång för att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns.

Här nedan hittar du information och en rad exempel på kontrollplaner.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-26 av

Sidan uppdaterad:

2019-08-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00