Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Skabbrävar

Misstänker du att en räv har skabb kan du kontakta markägaren, polisen eller kommunen.

Räv som angripits av skabb utgör en risk för spridning, framförallt till hund. Eftersom skabbangreppet försvagar räven söker sig många av dem till bebyggelse där de kan finna enkel mat i tex. komposter. Skabben ger rävarna en lång plågsam tid tills de svälter ihjäl av svaghet.

Inom tätbebyggt område

Observerar du en skabbräv inom tätbebyggt område kan du anmäla detta till kommunen. Vi förmedlar då dina kontaktuppgifter vidare till kommunjägaren, som i sin tur kontaktar dig. Tänk på att vår kommunjägare arbetar på frivillig basis så det är inte säkert att utryckning kan ske omedelbart.

Jakt på skabbräv kan ta tid då rävarna hela tiden rör på sig och jägarna inte hinner fram till den plats där de senast observerats.

Du når kommunens växel på tel 054-17 20 00. Fråga efter miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljö- och byggförvaltningen.

Utanför tätbebyggt område

Där det inte är tätbebyggt område är det jakträttsinnehavare som ska kontaktas. Du når dessa genom markägaren eller polisen.

Polisen når du på telefon 114 14.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-02-14 av

Sidan uppdaterad:

2019-02-14


Lindha Rothen
Förvaltningssekreterare miljö och bygg
054-172035


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00