Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Jord- och skogsbruksfastigheter

Kommunen äger cirka 800 hektar produktiv skogsmark. Det största skogsområdet finns i Hällekil. Det finns fem naturreservat i kommunen.

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen redogör för  kommunens skogar, skogstyper, biotoper, fördelning av trädslag, produktionsmål, naturvård och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Grön skogsbruksplan 2016-2025PDF

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens skog. Den både röjer sly och planterar ny skog i enlighet med skogsbruksplanen. Avverkning i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter.

Bostadsnära skog

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-10

Sidan uppdaterad:

2019-05-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00