Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förrättningar, avstyckningar, servitut

Genom en lantmäteriförrättning kan indelning av fastigheter ändras. En lantmäteriförrättning kan också innebära att en fastighet får en viss typ av rättighet.

Förrättningar

Hos Lantmäteriet kan du ansöka till exempel om att

  • föra över mark från en fastighet till en annan
  • skapa, ändra eller ta bort en samfällighet
  • stycka av en bit mark till en ny fastighet
  • klyva en fastighet i två eller flera fastigheter

Lantmäteriet om förättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servitut

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda någon annans mark. Till exempel rätt att använda väg, vatten eller ledning som går över en annan fastighet.

Lantmäteriet om servitut och nyttjanderättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09

Genvägar

Sidan uppdaterad:

2019-05-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00