Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Naturvård, parker

Kommunen har ett ansvar för att skyddsvärd natur bevaras och att tätortsnära miljöer lockar till friluftsliv och vistelse ute.

Det är viktigt att säkerställa goda livsmiljöer för djur och växter samtidigt som det finns plats för friluftsintressen, jord- och skogsbruk. Attraktiva parker och naturområden ger möjlighet till utevistelse och kan därmed bidra till en bättre folkhälsa. 

I kommunen är det nära till skog, grönområden, lekplatser och tilltalande centrummiljöer.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-12-10

Sidan uppdaterad:

2018-12-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00