Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utanför detaljplan, för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen.

Områdesbestämmelser som vunnit laga kraft

Inga områdesbestämmelser har vunnit laga kraft under året.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-18 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00