Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-12-13
Vattenavstängning Västra Dejefors
Arbete med ledningar på Västra Dejefors fredag 13/12 gör att flera abonnenter är utan vatten.
Länk

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utanför detaljplan, för att reglera hur man använder mark och vatten samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen.

Områdesbestämmelser som vunnit laga kraft

Inga områdesbestämmelser har vunnit laga kraft under året.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-10 av

Sidan uppdaterad:

2019-12-10


Lindha Rothen
plan- och bygglovshandläggare
054-17 20 35


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00