Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vatten och avlopp

Kommunen har anläggningar för vatten och avlopp. Sådana anläggningar är vattenverk, avloppsreningsverk, ledningar och pumpstationer.

ABVA

Regler kring vatten och avlopp finns i allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)PDF.

Vatten

Vattenverken i kommunen förser omrkring 10 000 personer samt industrier och företag med dricksvatten. De som bor i Olsäter samt norr om Olsäter får sitt vatten via Munkfors från Hagfors kommun.

Avlopp

Fem anläggningar renar avloppsvatten från hushåll och industri. Det största reningsverket ligger vid Berg i Forshaga. På landsbygden har många egna avloppsanläggningar.

Ledningar

Kommunen har omkring 37 mil vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-25

Sjön  Visten

Sidan uppdaterad:

2018-10-25


Anne Hellström
handläggare
054-172040


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00