Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Deje reningsverk

Reningsverket i Deje renar cirka 800 kubikmeter avloppsvatten varje dygn. Avloppsvattnet renas i tre steg.

Reningen

Reningsverket i Deje byggdes 1972 för att rena vatten från avloppen i Deje tätort. Verket byggdes om 1996 och kan nu rena vatten från
4 250 personer eller maximalt 1 700 kubikmeter per dag.

I ledningssystemet pumpas det smutsiga vattnet (spillvattnet) genom lednignarna till reningsverket. I Deje finns det 15 pumpstationer med bräddavlopp.

Tre steg på 14 timmar

Det smutsiga vattnet passerar först genom galler och sandfång som fångar upp partiklar som är större än tre (3) mm. Sedan avskiljs slam som är lättare fasta partiklar. Den biologiska reningen bryter ner organiska ämnen som förbrukar syre. Sist sker en kemisk rening med aluminiumklorid för att ta bort fosfor. Flytande aluminium blandas i vattnet. Det gör att partiklar slås samman vilket kallas flockning. De lätta partiklarna stiger till ytan och det som flockats kan skrapas av.

Vid normalt flöde tar det cirka 14 timmar för vattnet att renas. När vattnet är rent släpps det ut i Klarälven.

Slam

Produkten som blir kvar efter reningen kallas slam. Slammet behandlas genom förtjockning och sedan i en kammare där rötning sker i syrefri miljö. Det organiska materialet bryts ner och metangas bildas. Gasen använder vi för att värma upp reningsverket. Det slam som återstår efter behandlingen läggs på vassbäddarna vid Forshaga reningsverk.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-11

Sidan uppdaterad:

2018-10-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00