Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vattenverk

För att producera dricksvatten finns två kommunala vattenverk. Vattnet i Olsäter kommer från Ullenverket i Hagfors kommun.

Två vattenverk

Forshaga vattenverk

Forshaga vattenverk får sitt vatten från sjön Visten och renar vatten till cirka 10 000 personer. Varje dygn förbrukar forshagaborna cirka 2 200 kubikmeter vatten: 800 kubikmeter i Deje och 1 400 kubikmeter i Forshaga med omnejd.

Vattnet passerar först genom trumsilen som är en microsil. Detta tar bort alger, partiklar och andra organiska substanser. Pumpar trycker sedan vattnet genom membran i nanofilter. Det tar bort färg samt övrigt som kan ha passerat trumsilen. Nanofiltret är också en barriär. Den sista behandlingen är desinficering med UV-bestrålning. Det finns även klor i beredskap om det skulle behövas.

Sjövattnet är mjukt och för att skydda ledningsnätet mot korrosion höjer vi hårdheten i vattnet med soda och koldioxid. 

Mölnbacka vattenverk

Vattenverket i Mölnbacka förser cirka 30 hushåll med vatten och förbrukningen är ungefär 30 kubikmeter per dygn.

Verket är en grundvattentäkt och vattnet kommer från en bergborrad brunn. Brunnen är 75 meter djup. Under byggnaden finns en reservoar på 20 kubikmeter. I vattenverket sker radonavskiljning som genom oxidation reducerar järn, mangan och radon. Behandlingen höjer även ph-värdet. Dessutom sker en UV-behandling. Inga kemikalier används.

Dricksvatten i Olsäter

Dricksvattnet i Olsäter kommer från sjön Stora Ullen i Hagfors kommun.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-02

Sidan uppdaterad:

2019-05-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00