Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Försäljningsklara tomter

Industritomter för nyetablering finns vid Kvarntorp strax norr om Forshaga. Marken ligger i anslutning till väg 62.

Kvarntorps industriområde

Markpris

Pris för marken är 5 kr/m2.

Andra kostnader

Förutom markpris är det vissa andra kostnader som tillkommer.

  • Avstyckning av marken (Lantmäteriets kostnad)
  • Anslutningsavgifter vatten och avlopp
  • Bygglov
  • Andra anslutningskostnader till exempel el och bredband 

Vad får man bygga?

Du får bygga en eller flera byggnader som är max 7 meter höga. I övrigt är det ganska fritt när det gäller byggnadens utseende. Våra bygglovshandläggare hjälper dig med karta och annan information om till exempel byggnadens placering.

Plankarta med bestämmelser, KvarntorpPDF
Mer om bygglov, ansökan mm

Karta över området

Kartan visar förslag till tomtindelning (grönt), återvinningscentral (blått) och gata (rosa). Men även andra indelningar av tomter är möjliga.  

Karta Kvarntorps industriområdePDF

Vill du ha mer information? Kontakta oss:

Växeln: 054-17 20 00
Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-23

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00