Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Avfall

En verksamhetsutövare ska ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten. Det är viktigt att farligt avfall skiljs ut och hanteras på rätt sätt.

Skyldighet att sortera

Allt avfall ska sorteras, hanteras och omhändertas på rätt sätt. Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Som verksamhetsutövare är man skyldig att se till att avfallet transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

För farligt avfall gäller särskilda regler.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-14 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-14

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00