Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Egenkontroll

Företagens egna ansvar att producera säker mat är tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen. Ett genomtänkt system för egenkontroll visar att du arbetar förebyggande med livsmedelsfrågor och att du kan garantera dina kunder säkra livsmedel.

I ditt system för egenkontroll ska följande ingå:

 • Uppgifter om företaget och en beskrivning av verksamheten
 • Beskrivning av de rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning 
 • En faroanalys där du pekar ut riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du måste också bestämma vilka kritiska styrpunkter du har i din verksamhet.

Grundförutsättningar i verksamheten

Dessa punkter är grundförutsättningar som du bör ha rutiner för:

 • utbildning
 • personlig hygien
 • vatten
 • rengöring
 • skadedjurssäkring
 • lokaler, utrustning och underhåll
 • temperaturövervakning
 • varumottagning
 • avfalls- och returhantering

...och vid behov även dessa:

 • märkning & presentation 
 • separering
 • spårbarhet
 • förpackningsmaterial
 • reklamationer, återkallande
 • intern revision

Resultat 

För att bekräfta att ni serverar säkra livsmedel kan det vara lämpligt att resultaten av vissa kontroller i egentillsynen skrivs ned i journaler. Spara journalerna tillsammans med egenkontrollprogrammet  och var beredd att visa upp dem vid miljö- och byggförvaltningens offentliga kontroll.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-27

Sidan uppdaterad:

2019-08-27

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00