Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Ramavtal

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (vanligtvis 3-4 år).

Avtalsvillkoren kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti- och reklamation, beställningsmöjligheter, tillhandahållande av statistik etc.

 I vår avtalsdatabas E-avroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se inom vilka avtalsområden Forshaga kommun har tecknat ramavtal.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-06

Sidan uppdaterad:

2019-09-06

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00