Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vård och omsorg

Här samlar vi undersökningar, statistik och jämförelser inom området vård och omsorg.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen samverkar från och med hösten 2009 kring Öppna jämförelser inom socialtjänsten. Där sammanställs regelbundet olika indikatorer för den kommunala verksamheten. Med öppna jämförelser kan resultaten i kommunernas verksamhet belysas och jämföras med andra jämförbara kommuner. Kommunens invånare får på så sätt en klar bild över vad den skattefinansierade verksamheten åstadkommer och hur resultatet står sig i jämförelse med andra kommuner.

Exempel på områden som jämförs:

  • Äldreomsorg, vård och omsorg om äldre, äldres uppfattning om äldreomsorgen, äldreguiden där kommuners hemtjänst, äldreboende och dagverksamheter jämförs
  • Barn och ungdomsvård
  • Ekonomiskt bistånd
  • Funktionsnedsättning, jämför kommunernas stöd
  • Missbruks- och beroendevård, jämför missbruks- och beroendevård, hälsoindikatorer och kostnadsmått för vården
  • Stöd till brottsoffer, jämför kommunernas arbete för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
  • Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Äldreguiden

Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats ger vägledning till dig som vill jämföra vården och omsorgen vid landets hemtjänstverksamheter, olika särskilda boenden och dagverksamheter. Du kan också jämföra vården och omsorgen mellan landets kommuner.

Dela denna information:

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Share this information:

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterad: 2016-01-25

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00