Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare
Karin Andersson (M)
Bertil Bohm (M) Telefon 054-87 11 58
Ingrid Forsberg (M) Telefon 076-144 20 30
Karl-Gösta Lindgren (M) Telefon: 0552-103 59

Berit Carlsson (S) Telefon 054-87 15 97
Mikael Andersson (S) Telefon 054-87 31 31
Anders Persson (S) Telefon 054-18 57 05
Mariann Läckström (S) Tel: 054-87 35 58, 0730-57 09 20
Michael Gustafsson (S) Tel: 054-87 42 46, 076- 78 98 621
Annelie Nilsson (S) Tel: 054-87 47 99, 0734-44 11 31
Stig Björk (S) Telefon 0552- 103 90
Roger Nilsson (S) Telefon: 054-17 47 85
Carolina Jannborg (S) Telefon: 0552-13 11 41
Peter Heidkamp (S) Telefon: 0552-104 47
Mona Lawén (S) Telefon: 072-244 10 66

Annelie Oscarsson (-) Telefon 0552-210 08

Stefan Ögren (C) Telefon 070-362 25 50
Lars-Göran Carlsson (C) Tel: 0552-310 25

Gunnar Sundström (FP) Telefon 054-87 16 37, 070-515 54 55
Maud Jannemo-Olsson (FP) Telefon 070-217 29 59

Sandra Gren (KD)
Magnus Karlsson (KD) Tel: 0552-200 72, 070-686 98 55

Cecilia Kruse (V) Tel: 054-87 43 41, 070-849 27 03
Erika Arwidson (V) Tel: 054-87 41 44, 070-423 23 96

Jan Gustavsson (MP) Telefon 054-87 35 30
Malin Brand (MP) Telefon 0730-80 74 75

Informationsägare: Maj-Britt Westlund sekreterare/registrator

Sidan uppdaterad:

2014-03-06 15.04
Informationsägare: Maj-Britt Westlund sekreterare/registrator

Sidan uppdaterad:

2014-03-06 15.04

Postadress: Box 93,  667 22 Forshaga  Besöksadress: Storgatan 52, Forshaga  Telefon: 054 - 17 20 00  Fax: 054 - 87 34 61   
E-post: kommun@forshaga.se

Logga in SiteVision

|  Personalingång (VPN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster