• Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Valnämnden

Valnämndens huvuduppgift är att ansvara för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Valnämndens ledamöter


Ordförande
Birger Jönsson (S) Telefon: 054-87 03 38, 070-587 03 38
Vice ordförande
Ingrid Holmberg  (S) Telefon: 054-101 88, 070-662 94 82

Bertil Hagelin (S) Telefon: 054-87 39 75
Lars Emilson (C) Telefon: 0552-200 92
Tom Strandberg (FP)

Ersättare


Per Asplund (S) Telefon: 054-87 39 59
Anette Nilsson (S) Telefon: 054-87 21 52
Jenny Eriksson (S)
Sten Myreback (C) Telefon: 054-87 11 47, 070-684 99 75
Bertil Bohm (M) Telefon: 054-87 11 58
   

Kallelser och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF VN 110331 Kallelse.pdföppnas i nytt fönster
PDF VN 110331 Protokoll.pdföppnas i nytt fönster
Informationsägare: Nadja Pettersson kommunutredare

Sidan uppdaterad:

2012-09-18 09.50
Val
Informationsägare: Nadja Pettersson kommunutredare

Sidan uppdaterad:

2012-09-18 09.50