Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning (KRPF)

I Forshaga kommun finns det ett råd med företrädare för pensionärsorganisationer och med företrädare för de intresseorganisationer inom handikapprörelsen som finns inom kommunen.

KRPF fungerar som ett remissorgan och forum för samråd före kommunala beslut i frågor som särskilt påverkar de grupper som representeras i rådet. Rådet är också ett forum att föra diskussion och ge ömsesidig information.

Syftet med KRPF, som varit verksamt sedan 1 februari 2011, är att öka medvetenheten om de behov som är specifika äldrefrågor och frågor som berör personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Rådet består av förtroendevalda från kommunen, representanter för pensionärsorganisationerna och representanter från de intresseorganisationer inom handikapprörelsen som finns inom kommunen.

Ordförande är Per Lawén, telefon: 054-17 20 06

Möten 2019

5 mars
30 april
24 september
26 november

Mötesstart klockan 09.00 i Forshaga Folkets hus

Protokoll och kallelser 2019

Äldre kallelser, protokoll och mötesanteckningar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00