Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Delegeringsordningar

I delegeringsordningen framgår till vem en nämnd har delegerat beslutanderätten för vissa ärenden. En nämnd kan delegera till en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en tjänsteman att fatta beslut på nämndens vägnar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-03 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00