Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Redovisning av synpunkter

Här redovisar vi synpunkter som vi fått in senaste året.

Synpunkter 2017

Det har under året kommit in drygt 20% fler synpunkter än under 2016. Samtliga kategorier har ökat, största ökningen har skett inom kategorin förslag. 

Totalt inkom 229 synpunkter under året. Synpunkterna handlade till största delen om klagomål och flest synpunkter skickades till kommunteknik och service. 

Synpunkter per kategori 2017

Kategori

Antal

Missnöje

94

Förslag

64

Övrigt

58

Beröm

13

TOTALT

229

 

Synpunkter per förvaltning 2017

Förvaltning

Antal

Kommunteknik och service

100

Övrigt/vet ej

62

Miljö och bygg

38

Barn och utbildning

18

Vård och omsorg

9

Lärande och arbete

2

TOTALT

229

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-07-30

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00