Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Redovisning av synpunkter

Här redovisar vi synpunkter som vi fått in senaste året.

Synpunkter 2016

Det har under året kommit in något fler synpunkter än under 2015.

Totalt inkom 186 synpunkter under året. Synpunkterna handlade till största delen om klagomål och flest synpunkter skickades till kommunteknik och service. 

Synpunkter per kategori 2016

Kategori

Antal

Missnöje

86

Övrigt

48

Förslag

43

Beröm

9

TOTALT

186

Synpunkter per förvaltning 2016

Förvaltning

Antal

Kommunteknik och service

69

Övrigt/vet ej

48

Miljö och bygg

37

Barn och utbildning

20

Omsorg och socialt stöd

12

TOTALT

186

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-01-08

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00