Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Medborgarlöfte förlängt för ökad trygghet

Under kommunstyrelsens möte 19 december beslutades att förlänga polisens och kommunens medborgarlöfte ytterligare två år. Löften som tagits fram utefter synpunkter från invånare, och som bland annat innebär synligare och tillgängligare polis för invånare i vår kommun.

Medborgarlöfte 2017

Utefter brottsstatistik och de synpunkter som vi fick in från invånare genom trygghetsdialog tog Lokalpolisområde Karlstad tillsammans med Forshaga kommun under hösten 2016 fram konkreta aktiviteter att genomföra. Aktiviteterna bildade medborgarlöfte 2017 och delades in i vad polisen och Forshaga kommun lovade tillsammans (exempelvis utveckla informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar), polisens löften(exempelvis fotpatrullera med uniformerad polis, genomföra minst en trafikkontroll i veckan, erbjuda samtliga högstadieskolor besök och narkotika/alkoholinformation), och vad Forshaga kommun lovade (exempelvis arrangera föreläsningar för allmänheten om alkohol o narkotika, erbjuda ungdomar mötesplatser och aktiviteter under lov o helger, anlita väktare som åker runt i kommunen bland annat för att minska ungdomsfylleri). Under kommunstyrelsens möte 19 december redogjorde polisen och kommunens verksamheter vad som gjorts under året och konstaterar att merparten av medborgarlöftet infriats.

Medborgarlöfte 2018-2019

Forshaga kommun är ur polisiärt perspektiv en lugn och trygg plats, berättar Orla Kristoffersen, chef för Lokalpolisomåde Karlstad. Genom ett förlängt medborgarlöfte där narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet prioriteras, fortsätter vi att arbeta för ökad trygghet.

Läs polisens och Forshaga kommuns medborgarlöfte härPDF

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2017-12-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00