Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Hur går det med Forshaga kommuns miljööverenskommelser?

Miljööverenskommelser är åtgärder som kommunen har åtagit sig att jobba med gentemot länsstyrelsen i Värmland.

Forshaga kommun signerade nio miljööverenskommelser av varierande karaktär, allt för att på bästa sätt få till effektiva åtgärder som ger största möjliga nytta. Miljööverenskommelserna skrevs på i mars 2018 tillsammans med länsstyrelsen och varar fram till och med 2020. Hur har det gått hittills? Mer går att läsa under uppföljning av miljööverenskommelser.PDF

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-05-17

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2019-05-17


Jonas Höglund
klimatstrateg/energi- och klimatrådgivare
054172350


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00