Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Skolskjuts för barn med växelvis boende

Nu är det dags att söka skolskjuts för barn med växelvis boende. Ansökan gäller för ett läsår i taget. Senast den 10 maj 2019 behöver vi din ansökan för att eleven ska ha rätt till skolskjuts efter sommarlovet.

Ansökan gäller för ett läsår i taget och skall ha inkommit till oss senast 10 maj 2019 för att skolskjutsen ska kunna gälla från läsårets start. Om ingen ansökan inkommit inför läsåret har eleven inte rätttill skolskjuts! Vid förändring av skolskjuts under läsåret lämnas blanketten in snarast, dock senast två veckor innan förändring.

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att barnet/barnen har varaktigt boende 50 % av tiden hos båda separerade vårdnadshavarna med gemensam vårdnad.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elev i årskurs f-6 med minst tre (3) kilometer skolväg och elev i årskurs 7-9 med minst fem (5) kilometer skolväg har rätt till skolskjuts.

Ansökan

Blankett för ansökan om skolskjutsPDF
Oss tillhanda senast 10 maj 2019.

Kontakt

Josefin Grönkvist, förvaltningshandläggare
Telefon: 054-17 20 84
E-post: josefin.gronkvist@forshaga.se

Mer information finns på sidan Skolresor, skolskjuts

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-03-21

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2019-04-30

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00