• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages
2015-05-21
Trafikstörning Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje 22-29 maj
Fredag 22 maj inleds justeringsarbeten inför asfaltering på Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje. Asfalteringen beräknas pågå onsdag 27-29 maj. Detta medför trafikstörningar och tillfälliga vägavstängningar.
Länk

Påverkanstorg

Ungdområdet går varje termin ut i kommunens högstadieskolor och sätter upp ett påverkanstorg. Påverkanstorget är till för att se vad ungdomarna önskar för aktiviteter och vad de önskar förbättra för att det ska bli en så bra ungdomskommun som möjligt.

Resultatet av påverkanstorget ligger sedan till grund för handlingsplanen som Ungdomsrådet sätter upp. Ett par gånger under året är det tänkt att en aktivitet ska arrangeras av ungdomsrådet tillsammans med andra ungdomar. Detta arbetssätt gör att vi kan ha ett brett utbud på aktiviteter och många ungdomar kan vara delaktiga i planering och resultat.

Sidan uppdaterad:

2015-02-19 14.30
Pratbubbla

Sidan uppdaterad:

2015-02-19 14.30

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00