• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Kommunteknik och service

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, ledningsnät, vatten- och avloppsverk, renhållning, lokalvård samt måltidsverksamhet för skola och äldreomsorg.
E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se.

Morgan Häggbom

Teknisk chef
Telefon: 054-17 20 33

Anne Hellström

Kommunikatör
Ansvar: information, webbplats, sociala medier, mark, arrenden, adresser, val, säkerhet
Telefon: 054-17 20 40

Sven-Erik Heggen

Driftchef gator/park
Ansvar: vatten- och avloppsledningar, park, gator
Telefon: 054-17 20 37

Linda Saarikoski

Gatuingenjör
Ansvar: gatubelysning, trafik, enskilda vägar, tillstånd allmän mark, dispenser bred/tung last, karta, GIS
Telefon: 054-17 20 38

Hanna Johansson

Handläggare (25 procent, i övrigt miljö- och byggförvaltningen)
Ansvar: sophämtning
Telefon: 054-17 23 62

Per-Erik Edqvist

Skogsansvarig
Ansvar: kommunens skog, röjning, gräsklippning
Telefon: 0552-447 83

Kjell-Ove Lövgren

Driftchef vatten/avlopp
Ansvar: vatten- och avloppsverk, pumpstationer, anslutningar vatten och avlopp, missfärgat vatten
Telefon: 054-17 20 34

Kent Nilsson

Avdelningschef fastighet
Ansvar: projekt, försäkringar, säkerhet
Telefon: 054-17 20 44

Jonny Karlsson

Driftchef fastighet
Ansvar: underhåll fastigheter, lokalvård, energi
Telefon: 054-17 20 47

Maria Källström

Kostchef
Ansvar: måltidsverksamhet inom skola och omsorg
Telefon: 054-17 20 39

Sidan uppdaterad:

2015-01-12 13.57

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00