Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kommunteknik och service

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, ledningsnät, vatten- och avloppsverk, renhållning, lokalvård samt måltidsverksamhet för skola och äldreomsorg. Förvaltningen handlägger också olika markfrågor (ledningsrätter, arrenden mm).

E-post till personal enligt principen fornamn.efternamn@forshaga.se.

Stab

Morgan Häggbom

Teknisk chef
Ansvar: övergripande förvaltningsansvar
Telefon: 054-17 20 33
E-post: morgan.haggbom@forshaga.se

Anne Hellström

Kommunikatör/handläggare
Ansvar: information, webbplats, sociala medier, mark, arrenden, adresser, val, säkerhet
Telefon: 054-17 20 40
E-post: anne.hellstrom@forshaga.se

Kost

Maria Källström

Kostchef
Ansvar: måltidsverksamhet inom skola och omsorg
Telefon: 054-17 20 39
E-post: maria.kallstrom@forshaga.se

Kerrin Petty Nilsson

Kostsamordnare
Telefon: 054-17 20 32
E-post: kerrin.petty-nilsson@forshaga.se

Gator och park

Sven-Erik Heggen

Driftchef gator/park
Ansvar: vatten- och avloppsledningar, park, gator,
Telefon: 054-17 20 37
E-post: sven-erik.heggen@forshaga.se

Ola Blomgren

Gatuingenjör
Ansvar: trafik, tillstånd, karta, projekt
Telefon: 054-17 20 38
E-post: ola.blomgren@forshaga.se

Hanna Risberg

Handläggare (25 procent, övrig tid miljö- och byggförvaltningen)
Ansvar: sophämtning, latrinhämtning
Telefon: 054-17 23 62
E-post: hanna.risberg@forshaga.se

Per-Erik Edqvist

Skogsansvarig
Ansvar: kommunens skog, röjning, gräsklippning
Telefon: 0552-447 83

Fastighet

Kent Nilsson

Avdelningschef fastighet
Ansvar: byggprojekt, försäkringar, säkerhet
Telefon: 054-17 20 44
E-post: kent.nilsson@forshaga.se

Joakim Bååth

Driftchef fastighet
Ansvar: underhåll fastigheter, energi
Telefon: 054-17 20 47
E-post: joakim.baath@forshaga.se

Lena Yrell

Städchef (sjukskriven)
Ansvar: lokalvård
Telefon: 054-17 23 93
E-post: lena.yrell@forshaga.se

Anna Olsson

Tf städchef
E-post: anna.olsson08@forshaga.se

Vatten och avlopp

Stefan Melin

Driftchef vatten/avlopp
Ansvar: vattenverk, avloppsverk, pumpstationer, anslutningar vatten och avlopp, missfärgat vatten
Telefon: 054-17 20 34
E-post: stefan.melin@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-01-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00