• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Kultur, fritid och näringsliv

Här finns allmänkultur, bibliotek, kulturskola, studieförbund, föreningsstöd, ungdomsverksamhet, simhall, folkhälsoarbete och internationella kontakter. Näringslivsarbete, etablering, mark, lokaler, tillstånd, finansiering och affärsutveckling. Landsbygdsutveckling och fiske. Varumärke, värdskap, besöksnäring och inflyttning.

E-post till personal enligt principen: fornamn.efternamn@forshaga.se  

Marcus Ekholm

Förvaltningschef för kultur, fritid och näringsliv
Ansvar: Förenings- och näringslivsfrågor, etablering, mark, lokaler, tillstånd, finansiering och affärsutveckling. Kultur, ungdomsverksamhet, simhall
Telefon: 054-17 20 51

Josefin Berger

Enhetschef kultur
Ansvar: Kultur, kulturskola, bibliotek
Telefon: 054-17 20 05

Annelie Hedvall

Administratör
Ansvar: bokning idrottshallar, ledarutbildningsbidrag, folkhälsobidrag, passerkort Forshaga Atletklubb, allmän information inom kultur och fritid
Telefon: 054-17 22 25

Linnea Flodkvist

Kommunikatör
Ansvar: Information, marknadsföring, press, evenemang, evenemangsskylt vid riksväg 62
Telefon: 054-17 22 28

Annica Karlsson

Enhetschef simhallen
Telefon: 0552-446 71

Lars Emilson

Fiske- och landsbygdssamordnare
Ansvar: Fiske, Leader, landsbygdsutveckling, utvecklingsfrågor
Telefon: 054-17 20 80

Linda-Marie Fors

Företagslots
Ansvar: Stöd till företagare i Forshaga kommun 
Telefon: 054-17 21 30

Victoria Göthberg

Tillväxtsamordnare
Ansvar: Strategi, varumärke, värdskap, inflyttningsfrågor och besöksnäring
Telefon: 054-17 20 87

 

Sidan uppdaterad:

2015-03-18 11.08

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00