Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk
Stöd till anhöriga

Två händer håller om varandra

Anhörigstöd

Du som har en svårt sjuk person
eller en person med funktionsnedsättning
i din familj kan behöva stöd. 
Du kanske behöver få veta mer
om sjukdomen eller funktionsnedsättningen.
Du kanske behöver avlösning.

Vill du veta mer om hur kommunen kan ge dig stöd
kan du ringa till Eva Lehtonen 
på telefonnummer 054 17 23 58.

Du kan också få hjälp av Anhörigföreningen.
Du kan skicka e-post till föreningen:
anhorigforshaga@hotmail.com
eller ringa föreningens ordförande
Lisbet Fredriksson på telefonnummer 054 87 11 08.

Anhörigföreningen

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-07-29