• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Projekt

Kommunen ska verka för en god byggnadskultur, stads- och landskapsmiljö.

Det gör vi genom att planera för bostäder, cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker, gångbanor, parkeringar, torg, arbetsplatser och allt annat som hör ett samhälle till.
 
Genom översiktsplanering, detaljplaner och andra planer och projekt styr vi Forshaga mot framtiden och ett hållbart samhälle som är trivsamt för alla.

Kom ihåg att du som medborgare alltid har möjlighet att vara med och påverka!

Sidan uppdaterad:

2015-01-22 13.50
Inlinesåkning på Klarälvsbanan

Sidan uppdaterad:

2015-01-22 13.50

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00