Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från och med 2011-10-01. Beslut i kommunfullmäktige 2011-08-30 §85.

Alla belopp är inklusive moms.

Till dokument med hela taxan.PDF

Villa och annan bebyggd bostadsfastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

3 363 kr

Fast avgift endast vatten

1 278 kr

Fast avgift endast avlopp

2 085 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

6,98 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

11,40 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

18,38 kr

Vid mer än en lägenhet i bostadsfastigheten, tillkommer avgift utöver den första lägenhet med 1.988 kr/lgh och år.

Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

1 375 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

18,38 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

1 988 kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

7 751 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

18 086 kr

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter.

Exempel: årskostnad för en villa


Kostnad

Fast avgift

3 363 kr

Förbrukning 150 m3 x 18,38 kr

2 757 kr

Totalt

6 120 kr

Exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubik

Exempel: årskostnad för ett flerbostadshus


Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

3 363 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 1 988 kr

27 832 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 18,38

36 760 kr

Totalt

67 955 kr

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-12-19

Sidan uppdaterad:

2016-12-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00