• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Förbrukningsavgifter

Avgifterna gäller från och med 2011-10-01.  Beslut av kommunfullmäktige 2011-08-30 §85.

Alla belopp är inklusive moms.

Till dokument med hela taxan.PDF

Villa och annan bebyggd bostadsfastighet     

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten 3 363 kr
Fast avgift endast vatten 1 278 kr
Fast avgift endast avlopp 2 085 kr
Förbrukningsavgift vatten, per kubik 6,98 kr
Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik 11,40 kr
Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik 18,38 kr

Vid mer än en lägenhet i bostadsfastigheten, tillkommer avgift utöver den första lägenhet med 1.988 kr/lgh och år.

Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten 1 375 kr
Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik 18,38 kr
Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik 1 988 kr
Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik 7 751 kr
Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik 18 086 kr

Exempel: årskostnad för en villa

Exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter.
Fast avgift 3 363 kr
Förbrukning 150 m3 x 18,38 kr 2 757 kr
Totalt 6 120 kr

Exempel: årskostnad för ett flerbostadshus

Exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubik
Fast avgift inkl en lägenhet 3 363 kr
Lägenhetsavgift 14 lgh x 1 988 kr 27 832 kr
Förbrukning 2 000 m3 x 18,38 36 760 kr
Totalt 67 955 kr
Informationsägare: Kjell-Ove Lövgren driftchef vatten/avlopp
Sidan uppdaterad:
2014-11-26 16.29

Gå direkt till

Informationsägare: Kjell-Ove Lövgren driftchef vatten/avlopp

Sidan uppdaterad:

2014-11-26 16.29

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00