Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Miljöskydd

Planerar du att starta en verksamhet som kan skapa miljöstörningar i form av buller eller utsläpp till luft, mark och vatten?

Då kan du behöva göra en anmälan eller söka tillstånd hos kommunens miljö- och byggnämnd. Det är den myndighet som via tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen har ansvar för att ge dig råd och vägledning i miljöfrågor, och också för att se till att miljölagarna följs.

Vi besöker regelbundet företag och verksamheter i kommunen för att se om något kan förbättras.

För vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd av länsstyrelsen, som du når på telefon 010-224 70 00 (växel).

Dela denna information:

Tipsa en kompis
  • Informationsägare: Katrin Edholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sidan uppdaterad: 2016-09-26

Sidan uppdaterad:

2016-09-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00