• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Miljöskydd

Planerar du att starta en verksamhet som kan skapa miljöstörningar i form av buller eller utsläpp till luft, mark och vatten?

Då kan du behöva göra en anmälan eller söka tillstånd hos kommunens miljö- och byggnämnd. Det är den myndighet som via tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen har ansvar för att ge dig råd och vägledning i miljöfrågor, och också för att se till att miljölagarna följs. Vi besöker regelbundet företag och verksamheter i kommunen för att se om något kan förbättras.

För vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd av länsstyrelsen, telefon som du når på telefon 010-224 70 00 (växel).

Informationsägare: Katrin Edholm Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sidan uppdaterad:

2015-11-24 15.44
Informationsägare: Katrin Edholm Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sidan uppdaterad:

2015-11-24 15.44

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00