Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-12-13
Vattenavstängning Västra Dejefors
Arbete med ledningar på Västra Dejefors fredag 13/12 gör att flera abonnenter är utan vatten.
Länk

Demensteam

Från och med 1 november 2013 finns ett demensteam i kommunen som arbetar kommunövergripande.

Teamets uppgifter är att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och följa upp att dessa efterlevs.

Förutom Demenssjuksköterskan och en arbetsterapeut ingår även två undersköterskor som utbildats till Silviasystrar.

Huvudsakliga uppgifter är att:

  • Komma in ett tidigt skede, innan hemsituationen blir för svår.
  • Introducera i dagverksamhet.
  • Observera/iaktta och ge förslag på förbättringar i vården kring personer med demenssjukdom - personcentrerad omvårdnad.
  • Handleda personal.
  • Stötta personal i BPSD-skattning (Beteende och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom), ett arbetsinstrument för individuellt bemötande och omvårdnad.
  • Stötta anhöriga.

Behov av teaminsatser görs till Demenssjuksköterskan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-09 av

Sidan uppdaterad:

2019-05-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00