Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Adoption

De vanligaste typerna av adoption är: Adoption av ett utländskt barn, styvbarnsadoption samt adoption av en släktings barn.

Vid funderingar om att adoptera ett barn fött i utlandet kan du kontakta kommunens familjerättssekreterare.

Du/ni som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha fyllt 25 år, ett par som vill adoptera tillsammans måste vara gifta eller ingått partnerskap. Om du/ni vill ansöka om att adoptera kommer en utredning att genomföras om dina familjeförhållanden. Utredningen lämnas med förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens särskilda utskott, som beslutar om ett medgivande ska lämnas eller inte.

Innan medgivande till adoption kan lämnas ska du/ni som vill adoptera ha deltagit i en av kommunens anvisad obligatorisk föräldrautbildning. Kostnaden för föräldrautbildningen bekostas av de sökande.

Välkommen att kontakta familjerättssekreterare under telefontid

Johanna Rosenfeldt, familjerättssekreterare 
Telefon: 054-17 20 15

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-02 av


Sidan uppdaterad:

2019-10-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00