Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Godmansverksamhet/


socialtjänst

Information om gränsdragning mellan godmansverksamhet och personal inom äldreomsorg/LSS-verksamhet med flera.

Det finns många fall där gode män/förvaltaren har uppdragit åt personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten att sköta huvudmannens ekonomi i olika utsträckningar. Det finns några viktiga principer att förhålla sig till i dessa fall för att samarbetet ska fungera smidigt och effektivt men även tryggt och rättssäkert.

1. Det finns inte någon lagstadgad möjlighet för förordnad god man/förvaltare att sätta en annan person i sitt ställe. Godmans-/förvaltaråtagandet är personligt.

2. Ett visst utrymme finns för god man/förvaltare att anlita ett bud, såsom LSS-personal, vårdpersonal, anhörig, för olika uppgifter utan att ha överlåtit sin rätt att företräda huvudmannen/brukaren.

3. Gode mannen/förvaltaren kan aldrig överlåta det övergripande ansvaret för sin verksamhet på t.ex. äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga.

4. Om godmanskapet/förvaltarskapet omfattar ekonomisk förvaltning kan den gode mannen/förvaltaren uppdra åt personal vid äldreomsorgen/LSS-verksamheten/anhöriga att köpa alldagliga saker som hygienartiklar, tidningar, livsmedel, frukt, tobak etc. till den hjälpbehövande huvudmannen/brukaren.
I dessa fall bör det upprättas en skriftlig fullmakt. Social- och omsorgsnämnden har blanketter för dessa fall som den kallar "åtagande" för sin personal inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten.

5. Den gode mannen/förvaltaren skall i dessa fall således själv sköta om betalning av fasta räkningar som för hyra, el, telefon, försäkringar, eventuella skulder; betalning för inköp av möbler, vitvaror och större inköp av kläder.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-24

Sidan uppdaterad:

2019-06-24

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00