Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla behov av godmanskap eller förvaltarskap, eller vill visa intresse för godmans- eller förvaltaruppdrag är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret.

På överförmyndarkontoret jobbar tjänstemän som har hand om tillsynen av gode män, förvaltare och förmyndare. Godmanskap åt ensamkommande barn handläggs också inom överförmyndarkontoret. Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. Förvaltningschef är Peder Stenbäck.

Gäller det ett individärende är du välkommen att kontakta respektive handläggare. Om du har en fråga av allmän karaktär kan du kontakta samtliga handläggare.

Kontaktuppgifter till överförmyndarkontoret

Besöksadress: Storgatan 52, kommunhuset i Forshaga 
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga
Tel: 054-17 20 00
E-post: ofn@forshaga.se

Telefon- och besökstider

Måndag-onsdag klockan 10-12, torsdag klockan 13-15

Personal

Peder Stenbäck, förvaltningschef
Telefon: 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se
Arvskiften, försäljning av fast egendom

Eva-Lotta Karnlind
Telefon: 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda dag 1-10 varje månad. Webbredaktör. Kontaktperson GDPR.

Frida Magdalinski
Telefon 054-17 23 74
frida.magdalinski@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn i Hagfors, Munkfors och Kils kommun, förmynderskap i Hagfors och Munkfors kommun samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda dag 11-17 i varje månad.

Liselott Löfdahl
Telefon 054-17 23 72
liselott.lofdahl@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Grums och Kils kommun samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda dag 18-24 i varje månad. Nämndsekreterare.

Sabina Halmberg
Telefon 054-17 22 43
sabina.halmberg@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn i Forshaga och Grums kommun och förmynderskap i Forshaga samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 25-31 varje månad.

Sofie Lagset
Tjänstledig
Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00