Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-12-13
Vattenavstängning Västra Dejefors
Arbete med ledningar på Västra Dejefors fredag 13/12 gör att flera abonnenter är utan vatten.
Länk

Riskobjekt

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och
landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts för Forshaga kommun finns följande risker identifierade som kan leda till att samhället drabbas av en stor påfrestning.

  • Väderrelaterade händelser (storm, översvämning, ras, skred och skogsbrand)
  • Dammbrott i Klarälven
  • Riktade angrepp (sabotage och dataintrång)
  • Pandemi
  • Olyckor med farligt gods

Risk- och sårbarhetsanalys Forshaga kommun

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Där sammanställs också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver också behov av åtgärder för de risker och sårbarheter man ser.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer oss och sina övriga medlemskommuner i detta arbete. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-12-10 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00