• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages
2015-05-21
Trafikstörning Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje 22-29 maj
Fredag 22 maj inleds justeringsarbeten inför asfaltering på Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje. Asfalteringen beräknas pågå onsdag 27-29 maj. Detta medför trafikstörningar och tillfälliga vägavstängningar.
Länk

Hjälp i hemmet

För att underlätta den dagliga livsföringen och därmed möjliggöra kvarboende i det egna hemmet kan man få olika former av hjälp från kommunen. Detta gäller alla som har någon form av funktionshinder, såväl äldre som yngre.

Läs mer om de olika möjligheterna genom att klicka på länkarna till vänster.

För att ansöka att  eller för att få mer information kan du kontakta biståndsbedömarna som nås via kommunens växel på telefon       054-17 20 00.

Informationsägare: Ingrid Bäckström
Sidan uppdaterad:
2015-04-13 07.50
Funktionsnedsättning
Informationsägare: Ingrid Bäckström

Sidan uppdaterad:

2015-04-13 07.50

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00