• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages
2015-05-21
Trafikstörning Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje 22-29 maj
Fredag 22 maj inleds justeringsarbeten inför asfaltering på Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje. Asfalteringen beräknas pågå onsdag 27-29 maj. Detta medför trafikstörningar och tillfälliga vägavstängningar.
Länk

Flyktingmottagning

Kommunen har avtal med Migrationsverket att tills vidare ta emot 20 flyktingar per år. Alla flyktingar har någon form av sysselsättning.

Forshaga kommun har tagit emot flyktingar sedan 1986. Totalt har cirka 700 flyktingar tagits emot mellan 1986-2009. Av dessa bor cirka 150 kvar i Forshaga. Det råder idag  ingen väntetid vid  flyktingmottagningen.

För att göra integrationen lättare i det svenska samhället har de praktik på Arbetsmarknadsenheten (AME) eller någon annan kommunal verksamhet. Arbetet varvas med svenskundervisning. De vuxna har rätt till undervisning i svenska, SFI  (svenska för invandrare).

Alla barn har rätt till skolundervisning och vid behov får de speciell extra svenskundervisning.

Många flyktingar väljer att flytta från Forshaga när de har fått sin introduktion. De flyttar då för att få läsa vidare, till ett arbete eller för att komma närmare släkt och vänner.

Text

Sidan uppdaterad:

2015-02-05 09.39

Sidan uppdaterad:

2015-02-05 09.39

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00