Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Enheten för barn- och familj

Enheten ansvarar för utredning, stöd och behandlingsinsatser riktade till barn, unga och familjer i åldersgruppen 0-20 år i Forshaga kommun.

Vi arbetar även med familjerättsfrågor såsom samarbetssamtal, vårdnads/boende/umgänges utredningar samt adoptions- ärenden. Vi finns på Socialkontoret i Kommunhuset . Du är själv välkommen att kontakta oss för rådgivning eller vägledning om du som ung behöver någon att prata med, är orolig för en kamrat eller om du som förälder har frågor som rör ditt barn eller din roll som förälder. Vi har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Ansökan

Du som enskild kan ansöka om stöd eller andra hjälpinsatser. I dessa fall görs en utredning om behovet av lämpliga insatser.

Anmälningar

Det förekommer att andra verksamheter, t.ex skolan, eller andra medmänniskor kontaktar oss om det finns en oro för att barn eller unga kan fara illa på något sätt. Enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 § är alla som arbetar med barn och unga skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att barn eller unga kan fara illa. I dessa fall gör vi en bedömning om vi måste inleda en utredning.

Utredningar

När vi inleder en utredning är vi skyldiga att informera den som är vårdnadshavare. Vi har samtal med både barn, unga och familjen. Det förekommer att vi måste inhämta information från andra, t.ex skolan. Vi informerar familjen om vilka kontakter vi anser vara nödvändiga att ta. Den dokumentation som sker är sekretesskyddad för allmänheten.

Efter utredningstiden, som är högst fyra månader, ska socialsekreteraren tillsammans med familjen ha kommit fram till förslag om insats. Exempel på insatser kan vara stöd- och rådgivningssamtal, kontaktperson, kontaktfamilj, stöd i hemmet eller kontakt med annan myndighet. Det förekommer även insatser i form av familjehem eller behandling vid institution. Det är heller inte ovanligt att utredningar avslutas utan förslag till insats, eftersom utredningen inte kunnat påvisa behov av insatser.

Lagstiftning

Vårt arbete styrs i första hand av socialtjänstlagen som lägger stor vikt vid den enskilda personens rätt till självbestämmande och integritet, barnens rätt ska komma i första hand och att barn och ungdomar ska växa upp under trygga förhållanden. I föräldrabalken sägs vilka skyldigheter föräldrarna har gentemot sina barn.

Vi som arbetar här:

Enhetschef:

Henrica Liljenzin, 054-17 21 24

1:e Socialsekreterare: 

Nina Andersson, 054-17 23 76

Telefontid: måndag, tisdag och torsdag, klockan 8.30-9.30

Familjerättssekreterare:

Malin Fornander, 054-17 20 15

Ann Cathrine Borr, 054-17 23 47  

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 8.30-9.30

Socialsekreterare:

Sophie Johansson, 054-17 21 98                                                             

Sophia Milovanovic, 054-17 20 36                                                   

Linn Lövkvist, 054-17 20 70

Jessica Nilsson, 054-17 21 03                                  

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 8.30-9.30

Ensamkommande barn:

Diana Butchert, 054-17 20 61 

Cecilia Bergqvist, 054-17 23 90 

Emma Boquist,054-17 23 77                                           

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 8.30-9.30                                            

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-02-10

Sidan uppdaterad:

2017-02-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00