• Lyssna
 • Ikon lättlästLättläst
 • Translate
  Close
 • Other languages
2015-05-21
Trafikstörning Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje 22-29 maj
Fredag 22 maj inleds justeringsarbeten inför asfaltering på Karlstadsvägen och Risätersallén i Deje. Asfalteringen beräknas pågå onsdag 27-29 maj. Detta medför trafikstörningar och tillfälliga vägavstängningar.
Länk

Demens

Personer med demenssjukdom kan i Forshaga kommun erbjudas:
 • anpassad vård i hemmet
 • stöd i utredning (samarbete med vårdcentralen)
 • dagverksamhet

Kommunen har en särskild demenssjuksköterska, som bl.a. har till uppgift att:

 • driva utvecklingen inom kommunens demensvård
 • handleda personal och bistå kollegor med kunskap
 • sprida nyheter
 • vara kontaktperson för anhöriga (i samarbete med kommunens anhörigstöd)
 • sköta kontakter med vårdcentralen gällande demensutredningar

För mer information, kontakta demenssjuksköterskan Sylvia Asplund på telefon 054 - 17 21 22.

Informationsägare: Sylvia Asplund

Sidan uppdaterad:

2014-10-09 08.48
Informationsägare: Sylvia Asplund

Sidan uppdaterad:

2014-10-09 08.48

Forshaga Kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00