• Lyssna
  • Ikon lättlästLättläst
  • Translate
    Close
  • Other languages

Funktionsnedsättning

Kommunens insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg har som mål att underlätta för den enskilde att få en väl fungerande vardag. Det handlar bland annat om att underlätta boendet och den dagliga livsföringen för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig på egen hand.

Den som behöver stöd och hjälp kan ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under kvalitet och utvärdering samlar vi bland annat undersökningar rörande vård- och omsorgsverksamheten.

vård- och omsorgsförvaltningens kontaktsida finns kontaktuppgifter om ansvariga för de olika verksamheterna.

Informationsägare: Britt-Marie Johansson
Sidan uppdaterad:
2015-04-09 09.02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00