Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Överförmyndarverksamheten

Forshaga kommun kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors valt att ha en gemensam överförmyndarnämnd istället för överförmyndare.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd?

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Forshaga kommun ingår sedan 1 januari 2011 i en kommungemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors
(Överförmyndarnämnd i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna.

Vad är syftet med överförmyndarverksamheten?

Överförmyndarverksamheten ger bland annat stöd till sjuka, psykiskt eller fysiskt funktionshindrade i form av god man eller förvaltare.

Vem kan få en god man eller en förvaltare?

En person som har sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller liknande förhållande kan om det är nödvändigt få god man eller förvaltare utsedd för sig.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare bistår den enskilde (huvudmannen) med att bevaka hans eller hennes rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för hans eller hennes person. Se mer om detta i menyn till vänster.

Huvudmannens och Överförmyndarnämndens tillstånd

Den gode mannen är ett slags biträde till huvudmannen och måste ha sin huvudmans samtycke till annat än rena vardagliga rutinåtgärder.

Förvaltarskapet innebär att en förvaltare fattar de viktiga besluten åt huvudmannen i sociala och ekonomiska angelägenheter. Förvaltaren behöver sålunda inte sin huvudmans samtycke. Men i största möjliga utsträckning bör även en förvaltare ha en kommunikation med sin huvudman.  

I de viktigaste frågorna, som rör annat än rutinmässig hushållsekonomi, måste både gode mannen och förvaltaren ha överförmyndarnämndens tillstånd för sina åtgärder.

Godmanskap bygger på samtycke och frivillighet

Godmanskapet grundas på den enskildes samtycke. Detta betyder att en god man inte kan förordnas för någon mot dennes vilja.

Förvaltarskap förutsätter inte samtycke från enskild

Om det skulle vara så att den enskilde saknar besluts- och rättshandlingsförmåga d.v.s. är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom, då kan domstol besluta om förvaltarskap.

Förvaltarskapet kan anordnas mot någons vilja genom att läkarintyg eller annan likvärdig utredning ersätter den enskildes samtycke.

Ställföreträdarskapen ska inte omfatta mer än nödvändigt

Både godmanskapet och förvaltarskapet utformas efter hjälpbehovet. Det kan innefatta att en ställföreträdare bevakar hans/hennes rätt, förvaltar hans/hennes egendom och sörjer för hans/hennes person.

Dela denna information:

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Share this information:

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
Informationsägare: Peder Stenbäck chef överförmyndarkontoret

Sidan uppdaterad: 2016-02-04

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00