Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Överförmyndarverksamheten

Forshaga kommun har tillsammans med kommunerna Grums, Hagfors, Kil och Munkfors valt att ha en gemensam överförmyndarnämnd istället för överförmyndare.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd?

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Forshaga kommun ingår sedan 1 januari 2011 i en kommungemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors
(Överförmyndarnämnd i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna.

Syftet med överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten ger bland annat stöd till sjuka, psykiskt eller fysiskt funktionshindrade i form av god man eller förvaltare.

Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret ansvarar för överförmyndarnämndens löpande verksamhet. På överförmyndarkontoret jobbar fem handläggare som har hand om tillsynen för gode män, förvaltare och förmyndare.

Om du har frågor, vill anmäla behov av godmanskap eller förvaltarskap eller är intresserad av godmans- eller förvaltaruppdrag är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret.

Om din fråga är av en allmän karaktär kan du kontakta samtliga handläggare. Gäller det ett individärende ber vi dig kontakta respektive handläggare.

Godmanskap åt ensamkommande barn handläggs också inom överförmyndarkontoret.

Kontaktuppgifter till överförmyndarkontoret

Besöksadress: Storgatan 52, kommunhuset i Forshaga
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga
Tel: 054-17 20 00
E-post: ofn@forshaga.se
Telefon- och mottagningstider: helgfria vardagar, måndag - torsdag, kl. 10-12

Personal

Peder Stenbäck, chef överförmyndarkontoret
Telefon: 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap med huvudmän födda 1-2 varje månad. Arvskiften, försäljning av fast egendom

Eva-Lotta Karnlind
Telefon: 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap med huvudmän födda 3-16 varje månad.

Sabina Halmberg
Föräldraledig
sabina.halmberg@forshaga.se

Josefin Holmberg
Telefon:  054-17 23 74
josefin.holmberg@forshaga.se
Handlägger godmanskap för ensamkommande barn samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 17-22 i varje månad.Nämndsekreterare.

Sofie Lagset
Föräldraledig
sofie.lagset@forshaga.se

Liselott Löfdahl
Telefon 054-172372
liselott.lofdahl@forshaga.se
Handlägger barnärenden, dvs. förmynderskap och godmanskap för ensamkommande barn samt godmanskap och förvaltarskap för huvudmän födda 29-31 varje månad.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterad: 2016-06-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00