Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Tillstånd och regler

Allmän mark är sådan mark som är till för alla, till exempel gator, parker, gång- och cykelbanor. Du kan ansöka om att tillfälligt använda allmän mark till något annat än vad den är tänkt för.

Vad är allmän mark?

Allmän mark är till exempel parker, gång- och cykelbanor samt gator.

I kommunens detaljplaner (reglerar hur mark- och vattenområden får användas) finns information om vilken mark som är allmän plats. Om marken inte omfattas av detaljplan är allmän mark även väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark

Allmän mark är samma sak som offentlig plats eller allmän plats.

Använda allmän mark

Vill du använda allmän mark för en aktivitet? Det kan vara till exempel uteservering, marknad, möten eller skyltar. I så fall behöver du ett tillstånd som du söker hos polisen.
 
Polisen lämnar tillstånd enligt ordningslagen för olika typer av arrangemang. Kommunen får din ansökan och lämnar våra synpunkter till polisen innan de fattar beslut om tillstånd till arrangemanget. Polisen kan inte utfärda tillstånd om kommunen inte godkänner ansökan.

Mer information på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan finns på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torghandel

Om du vill sälja produkter på torgen i Deje eller Forshaga, behöver du inte söka om tillstånd från polisen. Det räcker om du kontaktar kommunen.

Så här gör du om du vill sälja produkter på torget

Kontakta oss om du undrar över något

Gatuingenjör Ola Blomgren, telefon 054-17 20 00 (växel).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00