Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vägarbeten

Under hösten bygger vi ny gång- och cykelväg längs Dömlevägen och renoverar ledningar på Gökottevägen.

Ledningsarbeten Gökottevägen, Deje

Med start i månadskiftet oktober/november kommer vi att arbeta med ledningar på Gökottevägen. Vi byter ut befintliga vatten- och avloppsledningar samt lägger ner nya ledningar för dagvatten. Därefter måste fastighetsägare separera sitt dagvatten och spillvatten (avloppsvatten). Särskild information om detta har skickats till de som är berörda. När arbetet är klart asfalterar vi gatan (preliminärt sommaren 2020).

Vägarbete Dömlevägen - ny gc-väg

Under hösten bygger vi en ny gång- och cykelväg längs Dömlevägen. Syftet är att ge oskyddade trafikanter en säkrare väg till bland annat friluftsområdet vid Skivtjärn. Vi räknar med att arbetet ska vara färdigt under oktober.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-10-07

Sidan uppdaterad:

2019-10-07

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00