Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Naturområden, naturresevat

Kommunen äger cirka 800 hektar produktiv skogsmark. Det största skogsområdet finns i Hällekil. Det finns fem naturreservat i kommunen.

Grön skogsbruksplan

Kommunens skogsbruksplan gäller för åren 2016-2025.

Skogsbruksplanen innehåller information om kommunens skogar, skogstyper, biotoper, fördelning av trädslag, produktionsmål, naturvård och skötsel. Stor vikt läggs vid skötsel av tätortsnära skogar för rekreation.

Grön skogsbruksplan 2016-2025PDF

Skötsel

En skogsgrupp sköter kommunens skog. Den både röjer sly och planterar ny skog i enlighet med skogsbruksplanen. Viss skötsel samt avverkning i enlighet med planen görs av skogsbolag som lämnar anbud på rotposter.

Nyckelbiotoper

I kommunens skog vid Hällekil i närheten av Fisktjärn, finns tre stycken nyckelbiotoper. De finns vid Gruvberget, Långtjärnsberget och Harberet. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden. I Hällekil är de främst knutna till bergsbranter med hyperit.

Naturreservat

Det finns fem naturreservat i kommunen men inget på komunal mark. Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och bevara hotade växt- och djurarter. Det är Länsstyrelsen som förvaltar reservaten och mer information finns på deras webbplats.

Edeby naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pannkakans naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tjärnbergets naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsbergets naturrserervatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örtenbergets naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-03

Sidan uppdaterad:

2019-06-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00