Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Försäkringar

Kommunen har genom tecknade försäkringar skydd för människor och egendom.

Olycksfallsförsäkring

Den kollektiva olyckfallsförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring. Försäkringen gäller bland annat för grundskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenundervisningen, svenska för invandrare (SFI), barn i förskolan, ensamkommande barn och elever i friskolor i annan kommun.

Försäkringen omfattar läkarkostnader, tandkostnader, resekostnader, skadade kläder och glasögon, vanprydande ärr, merkostnader, medicinsk rehabilitering, tekniska hjälpmedel, medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och dödsfall.

Den som vill anmäla en skada gör det direkt till försäkringsbolaget.

Kollektiv olycksfallsförsäkringPDF

Kommunförsäkring

Kommunförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring och täcker bland annat allrisk-, egendoms-, dator-, maskin-, utställnings- och ansvarsförsäkring.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är tecknad via Europeiska. Den gäller för anställda, praktikanter, förtroendevalda och elever.

Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringen är tecknad via Protector Försäkring.

Kontakt

Kent Nilsson, kommunteknik och service, telefon 054-17 20 44.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-21 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00