Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Skolresor, skolskjuts

Forshaga kommun har avtal med Värmlandstrafik AB när det gäller skolskjuts.


Skolskjuts för växelvis boende

Det är dags att söka skolskjuts för er som har växelvisboende. Ansökan gäller för ett läsår i taget och skall ha inkommit senast 10 maj för att skolskjutsen ska kunna gälla från läsårets start.

Växelvis boende innebär att barnet/barnen har varaktigt boende ca 50 % av tiden hos båda separerade vårdnadshavarna med gemensam vårdnad.

Vid förändring av skolskjuts under läsåret lämnas blanketten in snarast, dock senast två veckor innan förändring.

Elev i år 0-6 med minst tre (3) km skolväg och elev i år 7-9 med minst fem (5) km skolväg erhåller skolskjuts.

Regler för skolsjutsen

Elever i årskurs 0-6 med minst tre (3) kilometers skolväg och elever i årskurs 7-9 medminst fem (5) kilometers skolväg har rätt till skolskjuts. Elever som har två (2) kilometer, eller kortare, gångväg till större väg ska finnas på hållplats i god tid på morgonen. Med skolväg menas den kortaste användbara väg mellan folkbokföringsadress och den skola dit eleven hänvisats för sin skolgång. Hänsyn ska tas så att husgrupperingar (inom tätort) såsom kvarter eller område, med samlad typ av bebygglese, inte delas av avståndsgräns till skola och/eller hållplats. I sådant fall har kommunen rätt att flytta avståndsgränsen, även om kilometeravståndet överskrids, så att naturliga gränser kan fastställas.

Kompisåkning är inte tillåtet

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan eller hållplats.

Om vägen till skolan är mycket farlig och beroende på elevens ålder och ibland också vissa funktionsnedsättningar kan det vara aktuellt att anordna skolskjuts.

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts till och från fritidshem, det innebär t.ex. att elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på fritidshem i anslutning till skolan är inte berättigad till skolskjuts från fritidshemmet till bostaden.
 
Eleverna ska färdas trafiksäkert och alla fordon har bilbälten och alkolås. Det är bältestvång.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ska hålla koll på att skolskjutsreglerna efterlevs och vara informerad om de olika trafikmiljöer som barnen vistas i. Det är för att kunna göra förbättringar om det behövs.

Föräldrar som har barn som åker skolskjuts kan lämna synpunkter till Värmlandstrafik AB, genom skolornas samrådsorgan, genom de som kör bussarna eller direkt till barn- och utbildningsförvaltningen.

Regler har beslutats av barn- och utbildningsnämnden.

Reglerna i sin helhet

I dokumentet till höger finns protokollsutdrag från Barn- och utbildningnämnden. Där kan du läsa reglerna i sin helhet.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Skriv ut blanketten ansökan om skolskjuts, fyll i den och skicka den till:

Barn & utbildningsnämnden Skolskjuts Box 93 667 22 Forshaga

Kontaktperson skolskjuts

Josefin Grönkvist, tel 054-17 20 84.

Om Värmlandstrafik AB

Från höstterminen 2012 har kommunen avtal med Värmlandstrafik AB om skolskjuts.  

Kontakt

Har skolbussen inte kommit kan du ringa till Värmlandstrafiks trafikupplysning på telefonnummer: 0771-32 32 00 för att få mer information,tänk på att du måste uppge numret på skolbussen.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-08

Utebliven skolbuss?
Har skolbussen inte kommit kan du ringa till Värmlandstrafiks trafikupplysning på telefonnummer: 0771-32 32 00 för att få mer information, tänk på att du måste uppge numret på skolbussen.

Sidan uppdaterad:

2019-08-08

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00